Om oss


Vi är Sverige arbetar för att fler nyanlända ska inkluderas in i det Svenska samhället.

En person anses per definition som integrerad när denne har börjat studera, fått ett arbete samt har bostad ordnad. Inkludering har vi uppnått när samma person känner att denne är en del av och bidrar till samhällsgemenskap och utveckling.


"Integrationen är Sveriges största problem"


Ja så låter det ofta i den Svenska samhällsdebatten.
Vi tror inte att människor är ett problem.
Utan att inkluderingen är vår tids största utmaning.
Dvs hur människor som kommer till Sverige ska få behålla sina kultur-yttringar och samtidigt bli en del av ett inkluderande Sverige. Utgångspunkten behöver vara att man kan både och. Vi arbetar nu därför för att fler nyanlända ska just inkluderas - in i den Svenska samhällsstrukturen.
Hur man klär sig, eller hur man ser ut och vad man äter är inte viktigt. I ett land där det numera bor människor från hela världen - måste det vara viktigare att vi enas kring ett VI och ETT språk. Det Svenska språket som ska binda oss samman. För att möjliggöra det behöver vi prata om normer och värderingar. Värderingar som demokrati, jämställdhet och frihet. Inte hudfärg, etnicitet, bakgrund eller religion. Vi vill att samtal om dessa värderingar ska vara en självklar del av all SFI- och skolundervisning i hela Sverige.

Mottagare av 2018 års hederspris i jämställdhet


Vi har bla. fått ta emot 2018 års hederspris i jämställdhet för vårt arbete med det helt nya och unika arbetssättet - Vi är Sverige metoden. Med motivering: "Jämställdhet förknippas ofta med en kvinnokamp. Vi är Sverige har förstått att vi behöver engagera fler nyanlända män som engagerar sig i jämställdhetsarbetet - för att nå målet att inkludera fler tjejer och kvinnor".
Vi har på kort tid fått bokningar för att föreläsa och implementera vår metod för tex kultur och socialdepartementet på regeringskansliet, olika kommuner, myndigheter, organisationer, företag, studieförbund, SFI, språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet och grundskolor. Mälardalens högskola kommer även att forska om vår metod.