Vårt uppdrag


Mål:

Att engagera nyanlända kvinnor och män in i jämställdhetsarbetet.


Syfte:

Att inkludera fler nyanlända in i den Svenska samhällsstrukturen.


Budskap:

Varenda nyanländ kvinna och man ska ha samma tillgång till makt och inflytande.

Vi är Sverige metoden

star (1)

Flera möten

Vi har sex samtalsmöten, under en timma och 15min per tillfälle, i grupper, vid flera olika tillfällen och väljer sex olika ämnen - att fördjupa oss i och samtala om. Med stöd ifrån forskningen.
star (1)

Skapa relationer

Vi skapar relation som första steg. Det skapar trygghet och tillit. Forskning visar att vi lyssnar bättre på någon vi känner igen oss i.
star (1)

Vi utgår ifrån gruppens förväntningar

Vi lyssnar in gruppens förväntningar, tankar och idéer. Utifrån det så skräddarsyr vi innehållet efter gruppens önskemål.
star (1)

Värderingsövningar och diplom

Vi diskuterar normer, könsroller, makt och jämställdhet utifrån uppväxtvillkor. Vi blandar humor med allvar och eftertänksamhet. Ett diplom utfärdas efter avslutad samtalsserie .

Vi i media & mediaflöde


 
 

Samverkanspartners