Vi är Sverige är en ideell organisation som arbetar för att fler nyanlända ska inkluderas.
Genom ett 6-stegs program på bla SFI, folkhögskola och språk-intro på gymnasiet.

Läs mer

equality

MÅL

Att engagera nyanlända in i

jämställdhetsarbetet.

sverige

SYFTE

Inkludera fler nyanlända in i den

Svenska samhällsstrukturen.


BUDSKAP

Nyanlända ska ha samma tillgång till

makt och inflytande.

Vi är Sverige metoden

Card image cap

Möten

6 samtalsmöten, en timme per tillfälle, i grupper, vid flera olika tillfällen, 6 olika ämnen att fördjupa oss i och samtala om.
Card image cap

Relationer

Vi skapar relation som första steg. Forskning visar att vi lyssnar bättre på någon vi har en relation till och känner igen oss i.
Card image cap

Förväntningar

Vi lyssnar in deltagarnas och anordnarens förväntningar, tankar och idéer. Därefter skräddarsyr vi innehållet.
Card image cap

Värderingar

Vi samtalar om demokrati, jämställdhet och frihet. Utifrån dem samhällsstrukturer som vi föds och växer upp i.

Om oss

Vi arbetar för att fler nyanlända och utrikesfödda ska inkluderas in i den Svenska samhällsstrukturen. Och inte enbart integreras.

Integrering

En person anses per definition som integrerad när denne har börjat studera, fått ett arbete och har en bostad.

Inkludering har vi uppnått när samma person känner att denne är en del av och bidrar till samhällsgemenskap och utveckling.

I ett land där det numera bor människor från hela världen med blandade kulturer så är det viktigare att vi enas kring ett vi och ett språk - det svenska språket som ska binda oss samman. Inte om hudfärg, etnicitet, bakgrund eller religion.

Utan värderingar som demokrati, jämställdhet och frihet. Det är värderingar som den svenska samhällsstrukturen är uppbyggd av. Denna samhällsstruktur ska de nyanlända och utrikesfödda få kunskap om och inkluderas i.

Vi mottog årets hederspris i Jämställdhet år 2018 av västmanlands jämställdhetsråd.

Vi har medverkat i flera olika inslag och reportage i media och bokats löpande för att hålla föreläsningar för bland annat regeringskansliet - på kultur och utbildnings departementet, kommuner, myndigheter, banker, chefer, organisationer, företag, studieförbund, sfi, vuxenutbildning, folkhögskolor, gymnasie- och grundskolor runtom i landet.

Vi har i samarbete med länsstyrelsen i Västmanland under 2018 tom 2019 med en styrgrupp bestående av jämställdhetsstrateger, chefer, projektledare samt andra integrations experter - genomfört Vi är Sverige metoden i fyra olika utvalda kommuner (Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta och Västerås) med totalt sex olika omgångar för olika åldrar och fokus-grupper.

Detta har skett på sfi, folkhögskola och språk-introduktionsprogrammet på gymnasiet för ensamkommande ungdomar.

Vi i media

Aftonbladet

Fler nyanlända och utländska killar och män måste inkluderas i vårt Sverige. Och det arbetet börjar med att få med fler killar med utländsk bakgrund från patriarkala samhällsstrukturer att engagera sig i jämställdhetsarbetet.
Där börjar integrationen.

Sveriges radio

Vi satsar framförallt på nyanlända killar/män därför att vi är uppväxta med olika typer av kulturer, Vladimir Ahmed, ordförande i den ideella föreningen "Vi är Sverige".

SVT

De utbildar nyanlända och utländska män i frågor som demokrati och jämställdhet. Det för att fler män ska integreras i det svenska samhället samtidigt som fler kvinnor ska slippa förtryck och begränsningar. Och intresset för organisationen Vi är Sverige växer.

Forum jämställdhet

Vladimir Ahmed är grundare av föreningen Vi är Sverige och kommer under Forum Jämställdhet 2020 att medverka i ett seminarium med Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om hur jämställdhet kan motverka segregation. Vi passade på att ställa några frågor om hans medverkan.

Vlt

Det är inte lätt att komma till ett nytt land där man inte känner igen sig. Där ens tidigare samhällsstruktur, värderingar, normer och förhållningssätt till varandra inte är i majoritet och där ens tidigare maktutövning inte är sig likt.

Metro

Detta synsätt resulterar i att gemene man förknippar människor med utländsk bakgrund som bor i invandrartäta områden med utanförskap, skriver Vladimir F Ahmed.

Göteborgs-posten

Det behövs trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända männen, skriver Vladimir F Ahmed från organisationen Vi är Sverige.


Mediaflöde