Vårt uppdrag


Mål:

Att engagera nyanlända kvinnor och män in i jämställdhetsarbetet.


Syfte:

Att inkludera fler nyanlända in i den Svenska samhällsstrukturen.


Budskap:

Varenda nyanländ kvinna och man ska ha samma tillgång till makt och inflytande.

Vi är Sverige metoden

star (1)

Flera möten

Vi har sex samtalsmöten, under en timma och 15min per chiefessays.net tillfälle, i grupper, vid flera olika tillfällen och väljer sex olika ämnen - att fördjupa oss i och samtala om. Med stöd ifrån forskningen.
star (1)

Skapa relationer

Vi skapar relation som första steg. Det skapar trygghet och tillit. Forskning visar att vi lyssnar bättre på någon vi känner igen oss i.
star (1)

Vi utgår ifrån gruppens förväntningar

Vi lyssnar in gruppens förväntningar, tankar http://find-bride-review.net/ och idéer. Utifrån det så skräddarsyr vi innehållet efter gruppens önskemål.
star (1)

Värderingsövningar och diplom

Vi diskuterar normer, könsroller, makt och jämställdhet utifrån uppväxtvillkor. Vi blandar humor med allvar och eftertänksamhet. Ett diplom utfärdas efter avslutad samtalsserie .

Vi i media & mediaflöde


 
 

Samverkanspartners

Composing a competing essay isn’t really easy. Because of the most appropriate custom made essay publishing service backing you, you will definitely for certain ranking increased and be successful in reviewing. best essay

Discount essay penning servicing web-site insure former tailor-made essay documents published by strongly accredited freelance writers at bargain-priced cost. essay help

All you have to do is say “do my paper” and our company of professional, eligible authors will start caring for your specialty document straightaway. buy essay

Questioning where to find a research newspaper authoring service provider? Now you are going! Pick out your pieces of paper editor internet and have your career made in a while. pay for essay

Tradition essay penning specialist – provides you with customized simply writing offerings for all of your academic necessitates, no matter what content or tutorials quality. write my paper

Have a break up? Sick of boundless essays and foundation reports? Now you have to acquisition an essay or some other version of tutorial old fashioned paper from competent writers in this article. Difficulties cost free lab reports . This report establishing service provider writes all kinds of responsibilities cost effective and rapidly. The surgery is a breeze, and guarantees are pleasing. Individuals are happy rather essay paper Your training constructing makes a difference may well be resolved inside of a just click. Our customized paper constructing service means that you can please your essay syndication on-time buy essay online. All you should do is say “do my paper” and our staff members of expert, certified authors will generate interested on your custom-made paper complete missing write my paper.